Политика за поверителност

Моля, прочетете внимателно тази Политика преди да използвате Сайта или да предоставите личните си данни, тъй като с предоставянето им Вие се съгласявате с нейните условия. Ако не желаете да обработваме личните Ви данни по начина, описан в настоящата Политика за поверителност, моля не ни ги предоставяйте. Предоставянето на лични данни от Ваша страна е доброволно, с оглед използването на определени, предоставяни от нас услуги и използването на Сайта и/или достъп до него, както и с оглед онлайн пазаруване на Сайта. Агро Прогрес 88 ЕООД с адрес на регистрация гр. Велинград, ул. Герасим Попов 4, ЕИК 201690531 е юридическото лице, което оперира електронния магазин www.miami-bag.bg и за краткост в настоящия документ ще се нарича Доставчик. Доставчикът събира, обработва и съхранява Вашите лични данни при условията на тази Политика за поверителност. Настоящата информация има цел да ви информира за всички аспекти на обработката личните ви данни от Доставчика и правата, които имате във връзка с тази обработка. Може да се свържете с нас, на които и да е от следните координати: info@miami-bag.bg, телефон 0876371342.

1. Основание за събиране, обработване и съхраняване на вашите лични данни

1.1 Доставчикът събира и обработва личните данни, които Вие му предоставяте доброволно и сред изрично получено съгласие от Вас,  във връзка с използването на електронния магазин и сключване на договор с дружеството, включително за следните цели: създаване на профил и предоставяне на пълна функционалност при използването на онлайн магазина; сключване и изпълнение на договор от разстояние; счетоводни, статистически и маркетинг цели; защита на информационната сигурност; обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга; изпращане на информационен бюлетин при изразено от Вас желание; 1.2 Доставчикът може да събира и обработва следната информация и не само:
  • детайли за престоя Ви на сайта, включително, но не само, техническа информация за Вашето посещение (например, трафик данни, данни за локация, Вашия IP адрес, информация за сайта, от който сте бил пренасочен към нашия сайт, видът браузър, който използвате, история за използване на сайта); детайли за всякакви транзакции, които изпълнявате през нашия сайт и осъществените сделки; • информацията, предоставена от Вас чрез форми за попълване в нашия сайт; • ако се свържете с нас, можем да съхраним запис на тази кореспонденция.
  • данни за предпочитаните от Вас стоки и услуги
  • данни от комуникацията между нас и Вас, навиците, преференциите, удовлетвореността Ви от нашите услуги;
  • възможно е да получим Ваши данни чрез различни трети лица и обществено достъпни източници.
1.3 Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно действащото законодателство в Република България, включително Закона за защита на личните данни 1.4 Доставчикът обработва следните категории лични данни и информация:
  • Ваши индивидуализиращи данни (електронна поща, име и др.)
  • Данни за извършване на доставка (имена, телефон, адрес и др.)
  • Допълнителни данни, предоставяни от Вас
1.5 Доставчикът не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното: разкриват расов или етнически произход; политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации; генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация. 1.6 Доставчикът съхранява Вашите лични данни, предоставени във връзка с посещение на сайта и направени поръчки за срок от 5 години, за целите на защита на правните интереси на Доставчика при съдебни или административни спорове с потребители на сайта. 1.7Доставчикът съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на Вашия профил в електронния магазин или до приключване на поръчката. 1.8  Доставчикът не разкрива, продава, обменя или по какъвто и да било друг начин предоставя на трети страни информацията, която събира през посещенията на Ползвателя, освен когато това се изисква съгласно приложимото законодателство и/или от надлежен орган, упълномощен по закон, но винаги при спазване на действащото законодателство в Република България. 1.9 Доставчикът може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни за изпълнението на целите за обработване, с които сте се съгласили. 1.10 Ако не желаете предоставените от Вас лични данни да се обработват за маркетингови цели и получаване на бюлетин, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка, чрез искане в свободен текст и ни го изпратите до имейл info@miami-bag.bg. 1.11 Оттеглянето на съгласието не се отразява на законосъобразността на обработването на лични данни, което Доставчикът е извършвал до момента на оттеглянето.

2. Право на достъп

2.1 Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни, чрез изпращане на искане в свободен текст до info@miami-bag.bg 2.2 След като получим Вашето искане, ще Ви изпратим на имейла, който сте използвали за регистрация или извършване на поръчки в електронния магазин, писмо с подробни инструкции за верификацията Ви като субект на личните данни, до които е заявен достъп. 2.3 След извършване на верификацията Доставчикът Ви предоставя копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

3. Политика за употреба на „Бисквитки“

3.1 Доставчикът може да използва т.нар. „бисквитки“ за целите на предоставяне на пълна функционалност на уебсайта, подобряване на потребителското преживяване, статистически цели, улеснен достъп и др., с което Вие се съгласявате чрез използването на нашия уебсайт. Вие можете по всяко време да контролирате и/или изтривате „бисквитките“ чрез настройките на използвания от Вас браузър. „Бисквитките“ не представляват лични данни и не се използват за идентифициране на посетителите и ползвателите на електронния магазин. 3.2 Доставчикът може да използва т.нар. „бисквитки“, за да събира технически данни за Вашето оборудване или поведение по автоматизиран начин. Ние събираме тези данни, използвайки различни технологии, включително “интернет бисквитки”.

4. Право на изтриване и ограничаване

4.1  Вие имате правото да поискате от Доставчика изтриване или ограничаване на част или всички свързани с Вас лични данни, като ни изпратите искане в свободен текст по имейл.
  • Доставчикът не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва за установяването, упражняването или защитата на правни или други претенции.
  • Доставчикът ще преустанови обработката на Вашите данни при подадено искане от Вас, но няма да премахне публикациите, които сте направили в онлайн магазина, ако има такива.

5. Право на възражение

5.1 Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Доставчика, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

6. Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

6.1 В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва: Наименование: Комисия за защита на личните данни. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 Телефон: 02 915 3 518 Интернет страница: www.cpdp.bg 6.2 Обработващите лични данни спазват всички изисквания за законност и сигурност при обработването и съхраняването на личните Ви данни. 6.3 Доставчикът не извършва трансфер на Вашите данни към трети държави. 6.4 Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни като отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните. Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни Информация относно дружеството, което обработва данните Ви: Наименование: “Агро Прогрес 88” ЕООД ЕИК/БУЛСТАТ: 201690531 Седалище и адрес на управление: гр. Велинград, ул. Герасим Попов 4 Телефон: 0876371342 E-mail: info@miami-bag.bg Уебсайт: www.miami-bag.bg Информация относно компетентния надзорен орган защита на личните данни Наименование: Комисия за защита на личните данни Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 Телефон: 02 915 3 518 Интернет страница: www.cpdp.bg Настоящата Политика за поверителност е в сила от 5 април 2023 г.