Общи условия за ползване

Oбщи условия и важна информация за ползване на сайта и поръчки през www.miami-bag.bgелектронен магазин собственост на Агро Прогрес 88 ЕООД.

 1. Общи положения

1.1 Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Агро Прогрес 88“ ЕООД, със седалище гр. Велинград, ул. Герасим Попов, ЕИК 201690531, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронния магазин www.miami-bag.bg.
1.2 С използването на електрония магазин www.miami-bag.bg посредством натискането на обект, картинка, линк или бутон, с изключение на този за Общите условия, разположени на уебсайта www.miami-bag.bg се счита, че Вие приемате и сте съгласни с описаните по долу Общи условия.
1.3 Настоящите Общи условия представляват договор за покупко-продажба между собственика на електрония магазин www.miami-bag.bg и физическо лице направило поръчка за закупуване на предлаганите в него стоки.
1.4 Всяко използване на съдържанието и/или снимките от електрония магазин www.miami-bag.bg  за други цели, освен изрично упоменатите в този документ или в друг, който ги придружава, ако има такъв, са забранени.
1.5 Всички цени на сайта www.miami-bag.bg са крайни и в български лева и включват всички дължими данъци и такси според българското законодателство.
1.6 Цените на стоките подлежат на промяна без необходимост от промяна на настоящите Общи условия.
1.7 Доставчикът полага грижа информацията в сайта www.miami-bag.bg да се поддържа актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата.
1.8 Доставчикът не гарантира, че достъпът до онлайн магазина ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята му.
1.9 Ползвателят е длъжен да обезщети Доставчика за всички вреди, разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили във връзка с виновно неизпълнение на задълженията му по настоящите Общи условия. 

 1. Сключване на договор за покупка

2.1 Показването на стоки в онлайн магазина не представлява правно обвързваща оферта, а необвързващ онлайн каталог. С натискането на бутона „Поръчай“ Ползвателят подава обвързваща поръчка за стоките в своята пазарна количка и  заявява съгласието си с настоящите Общи условия.
2.2 При попълване на формата за поръчка се изискват доброволно попълнени от Ползвателя лични данни като имена, телефон, имейл адрес и други, които Доставчикът събира и използва единствено за обработката и доставката на стоките. Тези данни няма под никаква форма да бъдат предоставяни, продавани или давани под наем на трети лица.
2.3 Потвърждението за получаването на поръчката се издава веднага след задаването на поръчката и не съставлява приемане на договора. Доставчикът приема поръчката чрез изпращането на потвърждение за изпращане на поръчката по ел. поща с описание на съдържанието й – стока/стоки, продажна цена, характеристики, данни за доставка или чрез изпращане на поръчаните стоки.
2.4 Чрез натискане на бутона “Поръчай“ и съгласяване с „Общите условия и „Политика за поверителност“ се осъществява и договора за покупко-продажба между Ползвателя и Доставчика. При спор чия е волята за обвързване с текста на настоящите Общи условия, за страна по договора се счита лицето, което е подало данните си и се е съгласило с настоящите Общи условия.

 1. Доставка

3.1 Доставката на поръчаните стоки се изпълнява само за територията на България.
3.2 Тя се осъществява в рамките на до 5 (пет) работни дни от потвърждението на поръчката.
3.3 Доставчикът не гарантира наличността на поръчаните артикули и при невъзможност за изпълнение на задълженията си, поради липса на поръчаната стока в наличност, в рамките на 24 (двадесет и четири) часа след получаване на поръчката, уведомява Ползвателя посредством обаждане на посочения при регистрацията телефонен номер или чрез изпращане на съобщение на посочения в поръчката е-mail адрес.
3.4 За всички поръчки се дължи такса за доставка спрямо тарифата на куриерската фирма, като точният размер на въпросните такси за доставка е изчислен и посочен на Ползвателя преди закупуване на стоките, чрез натискането на бутона „Поръчай“.
3.5 Доставчикът посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки, включително данъци и такси за доставка.
3.6При покупки на стойност над 199 лева стойността на доставката е безплатна.

 1. Плащане

4.1 Плащането може да бъде извършено чрез следните методи на плащане:

 • Наложен платеж чрез ПППплащането следва да бъде направено при доставяне на пратката в размера посочен на касовия бон. В случай на упражнявана на правото на отказ от Ползвателя сумата се възстановява по банков път.
 • Банков превод – плащането следва да бъде извършено непосредствено след заявената поръчка. Заявката за покупка се счита за извършена след натискане на бутона Поръчване, съгласяване с „Общите условия“ и потвърждаване на плащането от страна на miami-bag.bg
 • Кредитна или дебитна картаПри избор на този метод се отваря платежна страница на обслужващата ни банка, където въвеждате вашите данни. miami-bag.bg не събира, не съхранява и не обработва данни за вашата банкова карта. Сигурността при въвеждане и преноса на картовите данни се осигурява чрез използване на SSL протокол за криптиране на връзката между нашия сървър и платежната страница на обслужващата ни банка. Плащането се извършва в момента при процеса на поръчване с попълването на вашите данни на картата. В момента на изпращане на поръчката след въвеждането на данните и съгласяване с Общите условия и Политиката за поверителност на сайта от вашата карта ще бъде изтеглена сумата за поръчаните стоки.
 1. Права на Ползвателя

5.1 Ползвателят има право да се откаже от този договор за покупка в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на получаване на поръчаната стока, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина.
5.2 За да упражни правото си на отказ Ползвателят трябва да уведоми Доставчика за намерението си да се откаже от сключения договор и да върне стоката за негова сметка с ненарушена цялост и опаковка, неупотребявана и в подходящ вид. Изявлението за отказ следва да бъде заявено на електрония адрес на Доставчика info@miami-bag.bg. Образец на формуляр за отказ може да изтеглите от тук.
5.3 Доставчикът е длъжен да възстанови на Ползвателя в пълен размер заплатените от него суми за стоките, без разходите за доставка и връщане, не по-късно от 15 (петнадесет) работни дни, считано от датата, на която е получена върнатата стока и е потвърдено от страна на Доставчика, че тя отговаря на посочените тук условия за връщане.

 1. Гаранция

6.1 Ползвателят има право на да претендира гаранционна отговорност за закупената от него стока, когато:

 • доставената стока не съответства на поръчаната от него и това може да се установи чрез обикновения й преглед;
 • Доставената стока има дефекти.
 • при транспортирането стоката е билa повредена.

6.2 В изброените случай Ползвателят може да поиска замяна на стоката или възстановяване на платената за нея сума.

За неуредените от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Настоящите Общи условия са в сила от 5 април 2023 г.